Kvalitet lønner seg!

Hva er sentral godkjenning og ansvarsrett?
Hvorfor bør du velge disse håndverkerne.

Informasjon om sentral godkjenning og hva som må til for at en bedrift får denne godkjenningen:

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver et foretaks seriøsitet og faglige kompetanse.

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av et foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. Et foretak som blir sentralt godkjent etter de nye seriøsitetsvilkårene viser at det;

  • har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
  • oppfyller de lovpålagte kravene til drift
  • har betalt skatter og avgifter

Sentral godkjenning gis kun til foretak, herunder etater og andre offentlige organer som skal godkjennes for ansvarsrett. Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Foretak fra en annen EØS-stat som ikke er registrert i Foretaksregisteret eller fra et land omfattet av WTO-avtalen, må dokumentere at det er registrert i tilsvarende foretaksregister eller bransjeregister i en EØS-stat.

Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler søknader om sentral godkjenning, fornyelse og tilbaketrekking av sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å se til at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket kan dokumentere at det fortsatt oppfyller vilkårene for godkjenning.

Kilde : Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)


Her finner du en oversikt over seriøse håndverkere:

Mesterbedrifter som er tømrerer / byggmester og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er rørleggere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er kobber og blikkenslagere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er murere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er malere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er anleggsgartnere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er glassmestere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er kulde og varmepumpemontør, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning
 

5951

Mesterbedrifter
Fordelt på

69

ulike fagområder
Av disse er det

2539

bedrifter med sentral godkjenning
...og

531

Godkjente våtromsbedrifter