Kvalitet lønner seg!

Sentral godkjenning og ansvarsrett.

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning. Denne er til hjelp for å beskrive en virksomhets faglige kompetanse samt seriøsitet.

Med sentral godkjenning er det lettere for forbrukere å velge en bedrift som setter kompetanse og kvalitet i fokus.

Hva er sentral godkjenning og ansvarsrett?
Hvorfor bør du velge disse håndverkerne.

Informasjon om sentral godkjenning og hva som må til for at en bedrift får denne godkjenningen:

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver et foretaks seriøsitet og faglige kompetanse.

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av et foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Fra 1. januar 2016 ble det innført krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. Et foretak som blir sentralt godkjent etter de nye seriøsitetsvilkårene viser at det;

  • har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
  • oppfyller de lovpålagte kravene til drift
  • har betalt skatter og avgifter

Sentral godkjenning gis kun til foretak, herunder etater og andre offentlige organer som skal godkjennes for ansvarsrett. Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Foretak fra en annen EØS-stat som ikke er registrert i Foretaksregisteret eller fra et land omfattet av WTO-avtalen, må dokumentere at det er registrert i tilsvarende foretaksregister eller bransjeregister i en EØS-stat.

Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler søknader om sentral godkjenning, fornyelse og tilbaketrekking av sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å se til at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket kan dokumentere at det fortsatt oppfyller vilkårene for godkjenning.

Kilde : Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)


Her finner du en oversikt over seriøse håndverkere:

Mesterbedrifter som er tømrerer / byggmester og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er rørleggere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er kobber og blikkenslagere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er murere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er malere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er anleggsgartnere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er glassmestere, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

Mesterbedrifter som er kulde og varmepumpemontør, og som har ansvarsrett / sentralgodkjenning

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter