Kvalitet lønner seg!

Hva er en mesterbedrift?

I Norge har vi et offisielt register hvor alle mesterbedrifter i Norge skal være registrert og det er www.mesterbrev.no

Mesterbrev arbeider mye mot misbruk av mestertittel og mestermerket. I den forbindelse er det viktig at mestere følger opp sitt ansvar med hensyn til å knytte mestertittelen sin til riktig firma. Reglene er nemlig slik at om et foretak skal kunne markedsføre seg som mesterbedrift er det påkrevd at en mester har knyttet mesterbrevet sitt til foretaket. Link til skjemaet finner du nederst på siden.

Som mester er det viktig å gjøre seg kjent med og handle etter punktene nedenfor om du ønsker å bruke tittelen din i markedsføringen av firmaet du arbeider i.

  • Ha alltid oppdatert firmatilknytning slik at forbruker finner deg og ditt firma i Mesterregisteret. Ingen eller manglende oppdatert firmatilknytning er ofte skyld i misbrukssaker – er firmatilknytningen din oppdatert slipper du dette.
  • Et foretak kan bruke mestertittel og mestermerke hvis bedriften har ansatt én eller flere mestere med gyldig mesterbrev som har knyttet sitt mesterbrev til foretaket. Det er et krav at minst én av mestrene må være ansatt som faglig leder i minst 50 % stilling. Gyldig mesterbrev vil si at man har fått innvilget mesterbrev i et mesterfag og at årsavgiften for inneværende år er betalt. For innehaver av et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap er forutsetningen at vedkommende kan fungere som faglig leder i minst 50 % stilling på samme måte som en fast ansatt faglig leder.
  • En mester kan kun knytte sitt mesterbrev til ett foretak/organisasjonsnummer.
  • Hvis en mester dør eller blir umyndiggjort kan foretaket søke Mesterbrev om å få bruke mestertittel og mestermerke i inntil ett år. Dette må gjøres skriftlig til Mesterbrev.
  • Du kan kun markedsføre deg som mester i det faget du har fått tildelt mesterbrev. Jobber du i et foretak som driver innen flere fag, f.eks. tømrer, rørlegger og blikkenslager, må det fremgå i markedsføringen hvilket fag foretaket har en mester ansatt i.
  • Firmatilknytning skal skje skriftlig via mesterbrev.no, e-post, vanlig post eller ved å sende inn skjemaet som du finner i bladet Mestern.

Gå til mesterbrev og fyll inn skjemaet www.mesterbrev.no/firmatilknytning/ send en kopi av bekreftelsen du får fra mesterbrev til Mesterbedrifter.no via vårt kontaktskjema.

Din bedrift vil ikke bli vist i databasen til www.mesterbedrifter.no før vi har sett at endringene er godkjent av Mesterbrev.no

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter