Kvalitet lønner seg!

Kjente feil og forbedringer. Hva jobber vi med i kronologisk rekkefølge for å forbedre?  Sist oppdatert 20. oktober 2020  


Kjente feil:

Vi har pt ingen kjente feil på mesterbedrifter pr i dag. Finner du noen så gi oss beskjed.

Forbedringer:
1) Kvalitetssikring - oppdatering av informasjon om mesterbedriftene

Vi jobber kontinuerlig med oppdatering av informasjon og data om den enkelte mesterbedrift. Oppdager du feil eller mangler så vennligst kontakt oss.

2) Synlighet i Google

Det å komme opp i Googlesøk vil være en svært viktig jobb de kommende årene.

- Vi anbefaler alle mestre til å lage link fra sin webside til profilsiden på mesterbedrifter.

- Få kunder dine kunder til å skrive omtale og referanser av deres selskap inne på mesterbedrifter.no. Dette vil øke mesterbedriften sin "pagerank" og dermed den digitale synligheten til mesterbedriften i Google.  


3) Mulighet for å legge til flere adresser til avdelingskontorer

Noen selskaper med samme organisasjonsnummer har flere geografiske adresser og de ønsker at avdelingskontorene også skal komme opp.  Som en midlertidig løsning anbefaler vi disse bedriftene å registrere dekningsområde. Her kan man aktivere, og klikke av på flere fylker og steder man ønsker kunder.

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter