Kvalitet lønner seg!

Kjente feil og forbedringer. Hva jobber vi med i kronologisk rekkefølge for å forbedre?  Sist oppdatert 18. september 2018 


Kvalitetssikring - oppdatering av informasjon om mesterbedriftene

Vi jobber kontinuerlig med oppdatering av informasjon og data om den enkelte mesterbedrift. Oppdager du feil eller mangler så vennligst kontakt oss og informer oss om dette. 

Forbedring - Registrering og synlighet i Google

Fra og med ca. 10. mai ble mesterbedrifter.no søkbar i Google.
Det å komme opp i Google vil være en svært viktig jobb de kommende årene.


Forbedring - Mulighet for å legge til flere adresser til avdelingskontorer

Noen selskaper med samme organisasjonsnummer har flere geografiske adresser og de ønsker at avdelingskontorene også skal komme opp.  Som en midlertidig løsning anbefaler vi disse bedriftene å registrere dekningsområde. Her kan man aktivere, og klikke av på flere fylker og steder man ønsker kunder.


 

7316

Mesterbedrifter
Fordelt på

68

ulike fagområder
Av disse er det

2853

bedrifter med sentral godkjenning
...og

594

Godkjente våtromsbedrifter