Kvalitet lønner seg!

Hva er våtromsgodkjenning?            

Informasjon om hva en våtromsgodkjenning er og hva som må til for at en bedrift får denne godkjenningen.

Ordningen Godkjent våtromsbedrift er et fellesskap av over 1000 BVN-sertifiserte våtromsbedrifter. Godkjente våtromsbedrifter står for seriøsitet, kunnskap og kvalitet.


Skal du gjøre noe med et våtrom så er det viktigste du gjør er å velge en håndverker som har våtromsgodkjenning:
Klikk på Mesterbedrifter.no logoen øverst i venstre hjørnet. Du kommer da til startsiden på www.mesterbedrifter.no  her kan du søke du etter rørlegger, tømrer, byggmester,maler eller hva du nå enn trenger.

Du må huske og krysse av at du kun vil se mesterbedrifter som har våtromsgodkjenning. Se etter denne logoen.  
Finn godkjent våtromsbedrift

Som Godkjent våtromsbedrift kan du:
 • markedsføre deg med BVN-logoen med påskrift Godkjent våtromsbedrift (brevark, netttsider, biler, annonser, etc.)
 • bli oppført på Fagrådet for våtromsliste over Godkjente våtromsbedrifter på Fagrådets hjemmeside.
 • få godkjenningsbevis fra Fagrådet for våtrom.
 • gratis logoklistremerker til bil og forretning.
 • gratis brosjyremateriell rettet mot forbruker.
 • nyte godt av felles markedsføring fra Fagrådet for våtrom.
 • få tilgang til egne nettsider på ffv.no med siste nytt innen forskning på våtromsmaterialer og -løsninger, endringer i forskrifter og regler, endringer i BVN, diskusjonsforum, nedlastbare logoer.

For å få tilgang må faglig leders e-postadresse være registrert hos FFV.

Godkjente våtromsbedrifter forplikter seg til å:
 • ha våtromssertifisert faglig leder.
 • bruke våtromssertifiserte fagarbeidere.
 • følge Byggebransjens våtromsnorm, og kontraktsfeste denne i størst mulig utstrekning.
 • holde seg oppdatert om BVN via løpende abonnement fra SINTEF Byggforsk.

Fagrådet for våtrom kan pålegge faglig leder å delta på oppdateringskurs ved fornyelse av registrering. Godkjenningen kan trekkes tilbake ved overtredelse av ovenstående punkter.

Typer Godkjente våtromsbedrifter:
 • Godkjent utførende bedrift.
 • Godkjent prosjekterende bedrift.
 • Godkjent takstbedrift.
Varighet:

Godkjenningen fornyes årlig ved innbetaling av medlemsavgift og ved fornyet søknad hvert 5. år. I denne perioden vil bedriften stå oppført i FFVs lister over godkjente våtromsbedrifter, og bedriften kan markedsføre seg med BVNs logo med påskriften «Godkjent våtromsbedrift».

Ved endringer i bemanningen som er av betydning for godkjenningen skal FFV varsles umiddelbart. Ved endringer som innebærer at BVNs krav ikke lenger er tilfredsstilt faller godkjenningen bort.

Forutsetninger for godkjenning

For at en bedrift skal kunne søke om å bli Godkjent våtromsbedrift, må bedriften benytte faglig leder og sertifiserte fagarbeidere for våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm.

Faglig leder må ha gjennomført minimum grunnmodul og modul B eller C i Byggebransjens våtromsnorm. 


Nærmere beskrivelse av kravene til opplæring:

Kilde : http://www.ffv.no/bli-godkjent-vatromsbedrift

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter