Kvalitet lønner seg!

Siste oppdatert 2. januar 2020
Tidligere oppdater se versjon 07.11.2018 (PDF) og versjon pr 27. august 2019 (PDF)

Hva koster det å være registret som mesterbedrift på mesterbedrifter.no?
"Grunnpakken - Pakke 1 " er gratis. Den vil vil alltid være gratis. Pakken er den miste vi har og vi viser bla. ikke tlf nr. eller link til deres webside.

Vi anbefaler alle mesterbedrifter til å kjøpe en oppgradert pakke, da får du økt synlighet på mesterbedrifter.no og dermed flere henvendelser. I tillegg er du er med å støtte arbeidet som blir gjort for å øke anseelsen av mesterbedrifter, vi jobber for dere.

Hvordan komme høyt opp i søkeresultatet?
De bedriftene som har de største pakkene eks. pakke 6, vil komme øverst opp i sitt fylke, etter fylke kommer kommune.

Abonnement var gratis i hele 2018 og 2019 for da utviklet vi systemet, fra og med 01.01.2020 vil abonnementene koste eks mva:

  • Pakke 1 kr    0,- pr. mnd.  Du betaler kun for eventuell support med kr 250,- eks. mva. pr. henvendelse du gjør.
  • Pakke 2 kr  99,- pr. mnd. 
  • Pakke 3 kr 199,- pr mnd. 
  • Pakke 4 kr 299,- pr. mnd.
  • Pakke 5 kr 399,- pr. mnd. 
  • Pakke 6 kr 499,- pr. mnd.  Du kan velge om du vil være landsdekkende.

Hvorfor bør du velge den pakken med høyest mulig nr?
Vær med og støtt oss, hjelp oss å skaffe henvendelser til deg og utvikle portalen. Dine ansatte og du vil også få tilgang til gode tilbud fra anerkjente leverandører.
Du bør velge den pakken med høyest nr for å komme øverst i ditt fylke/ kommune / bydel.  Vi har laget en algoritme som er slik at de som betaler og som er relevant vil komme øverst opp i søket.
Vi anbefaler selvsagt alle kunder til å oppdatere innholdet og legge inn prosjekter / referanser og viktigst av alt, sjekke telefon nr og epost adresse.  Den nye søkestandarden ble synlig fra 1.oktober 2019

Oppsigelsestid: Det er 1 mnd. oppsigelsesfrist som gjelder ifra den 1. i hver mnd.

En oppsigelse skal være skriftlig, ellers er den ikke gyldig. Den må sendes til kundesenter@nsn.no og den må sendes fra den personen som har inngått avtalen opprinnelig, eller ifra daglig leder, økonomiansvarlig eller andre ledende personer i selskapet. Vi forbeholder oss retten til å sjekke at selskapet ønsker å si opp avtalen før vi reduserer bedriftens oppføring til pakke 1 som er gratis på mesterbedrifter.no

Har du forskuddsbetalt for en lengre periode enn du ønsker å være kunde så vil bedriften få tilbakebetalt overskytende innen 30 dager etter avsluttet abonnement. Husk å sende oss kontonr ditt når du sier opp, så tilbakefører vi overskytende beløp.

Ønsker du ikke å være synlig på mesterbedrifter.no? Logg deg inn og velg det alternativet.
Bedrifter som har valgt å ikke være synlig og som deretter ønsker å være synlig må betale et etableringsavgift på kr 6 000,- eks mva.
I tillegg må de velge pakke. De kan ikke velge pakke1, men pakke 2 eller høyere.

Abonnements fakturering:
Fra og med 1.1.2020 vil vi fakturere forskuddsvis for 6 mnd av gangen.
Ønsker du at vi skal fakturere deg for en kortere, eller lengre periode, så send oss en epost så ordner vi det.

Fakturagebyr for faktura som sendes pr. e-post er kr 50,- 
Fakturagebyr for faktura som sendes pr. post er kr 85,-
Purregebyr er kr 70,-
Rentesats på forsinket betaling er 8,5 %.
Alle oppgitte priser er å forstå EKS MVA.

Det er viktig å presisere at Mesterbrevnemnda ikke står bak denne nettsiden!

1. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle ytelser og tjenester (ytelsen) fra NSN AS (tjenesteyter) på mesterbedrifter.no (portalen).

2. Avtalens parter, formål, pris og omfang

Fremgår av avtaleteksten i kontrakten mellom Kunden og mesterbedrifter.no

3. Kundens plikter

Kunden forplikter seg til kun å publisere innhold i samsvar med Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) samt annen internasjonal god praksis, lov og regel. Kunden er selv ansvarlig utgiver/forelegger av alt innhold kunden eller andre på vegne av kunden laster opp i tjenesten.

4. Betaling

  1. Fra og med 1.1.2020 vil vi fakturere abonnementet forskuddsvis for 6 mnd av gangen.
  2. Ved forsinket betaling tilfaller purregebyr og påløpte renter iht. gjeldende regler.

5. Varighet

Avtalen gjelder for 12 mnd. av gangen og fornyes automatisk for nye 12 mnd. hvis den ikke sies opp skriftlig. 

6. Oppsigelse

Kunden kan stoppe automatisk fornying ved skriftlig oppsigelse minst 30 dager før avtalens utløp. Hvis kunden sier opp en avtale i løpet av avtaleperioden, og kunden har betalt for hele avtaleperioden, vil kunden få tilbakebetalt det beløpet kunden har betalt for mye. Kunden er selv ansvarlig til å logge seg inn i Min Side og der endre abonnementet til pakke 1 (Gratis basisoppføring).

7. Ansvar

Tjenesteyter og portalen fraskriver seg ethvert ansvar og feil i informasjon som legges ut på internett. Tjenesteyter kan dog foreta retting innen rimelig tid etter at feil er påpekt.

8. Force Majeure

Tjenesteyter fraskriver seg ethvert ansvar for opphør av ytelser forårsaket av hendelser utenfor Tjenesteyter’s kontroll.

9. Reklamasjon, mislighold

  1. Dersom kunden vil påberope seg at avtalen er misligholdt, må denne omgående reklamere skriftlig.
  2. Ved betalingsmislighold fra Kunden’s side kan Tjenesteyter etter fritt valg stoppe alle løpende ytelser til Kunden, både etter nærværende og etter eventuelle andre avtaler mellom Partene, inntil riktig betaling foreligger. Et tilbakehold etter denne regel får ikke betydning for Kundens betalingsforpliktelser, og representerer ikke et brudd på avtalen fra Tjenesteyter’s side.

10. Overdragelse av rettigheter og plikter

Tjenesteyter kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtale som ledd i omorganisering, herunder fusjon/fisjon. Tjenesteyter skal skriftlig varsle Kunden om overdragelsen.

11. Taushetsplikt

Tjenesteyter og Kunden forplikter seg til å bevare taushet om alle forretningshemmeligheter de får kjennskap til i arbeidet med gjennomføring av avtalen, og som av Parten som ønsker hemmelighold er presisert å være forretningshemmeligheter.

12. Verneting

Såfremt det oppstår uenighet mellom partene skal partene snarest mulig møtes og søke å løse uenigheten gjennom forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås og tvisten krever avgjørelse i domstolene, skal saken anlegges for Bergen Byrett.

13. Lovvalg

Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser, og tjenester utført i henhold til dem.

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter