Kvalitet lønner seg!

Rettigheter. Hvem står bak til Mesterbedrifter.no?

Tenkefabrikken as org nr 987 609 834 har lisens for rettighetene for perioden 2018 til 2020. For denne perioden har Tenkefabrikken inngått en avtale med NSN as org nr 911 842 742 om kundeservice, fakturering, support og annen bistand.

Design, innhold, bilder, tekster, konsept etc. er beskyttet etter åndsverkloven/opphavsrett av 12. mai 1961 og annen norsk lovgivning. Det er ikke lov å kopiere innhold enten manuelt eller ved bruk av roboter/scripter etc. uten skriftlig samtykke fra daglig leder i Tenkefabrikken AS. Ethvert brudd vil bli anmeldt og krevd erstatning for og det vil bli krevd en godtgjørelse fra NOK 500 000 til 5 millioner avhengig av bruddet. Alle rettigheter forbeholdes.

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter