Kvalitet lønner seg!

Mesterbedrifter.no respekterer din rett til personvern. Denne retningslinjen oppsummerer hvilke personopplysninger vi kan samle inn og hvordan vi kan bruke denne informasjonen. Retningslinjen beskriver også andre viktige emner relatert til personvernet ditt. Mesterbedrifter.no’s globale retningslinjer for personvern på Internett.
Det er Mesterbedrifter.no’s policy å etterleve alle aktuelle lover om personvern og databeskyttelse. Denne forpliktelsen reflekterer verdien vi legger i å bygge og beholde tilliten til våre ansatte, kunder, forretningspartnere og andre som deler sine personopplysninger med oss. Disse globale retningslinjene for personvern på Internett («policyen») forklarer hvordan Mesterbedrifter.no beskytter personvernet ditt når vi samler inn personopplysninger på Mesterbedrifter.no’s nettsteder. Begrepet «personopplysninger» som brukt i denne policyen, refererer til informasjon som identifiserer deg personlig, alene eller i kombinasjon med annen informasjon som er tilgjengelig for oss. Denne policyen gjelder generelt for alle nettsteder driftet av eller på vegne av Mesterbedrifter.no og deres forretningsenheter verden rundt (hver og en et «Mesterbedrifter.no-nettsted»).

1 Nettstedets personvernerklæringer

Selv om denne policyen gjelder for alle Mesterbedrifter.no-nettsteder, har hvert Mesterbedrifter.no-nettsted forskjellig formål og forskjellige funksjoner. Dersom ytterligere eller forskjellige beskrivelser kreves i forhold til et spesifikt Mesterbedrifter.no-nettsted, vil vi gi disse beskrivelsene på siden det gjelder eller på en separat personvernerklæring for nettstedet («personvernerklæring for nettsted») gitt på det gjeldende nettstedet. Hver individuelle beskrivelse eller personvernerklæring for et nettsted supplerer eller endrer denne policyen, men kun i forhold til Mesterbedrifter.no-nettstedet hvor den gis.

2 Ditt samtykke

Ved å bruke et Mesterbedrifter.no-nettsted eller gi personopplysninger til oss samtykker du til innsamling, bruk og offentliggjøring av din personlige informasjon som forklart i denne policyen og alle gjeldende personvernerklæringer for land eller nettsteder. Om du ikke samtykker til innsamling, bruk og offentliggjøring av dine personopplysninger som beskrevet i denne policyen (og i alle gjeldende personvernerklæringer for land eller nettsteder), må du ikke bruke Mesterbedrifter.no-nettsteder eller Mesterbedrifter.no/min-side/login "Ny bruker?" skjemaet ol.

3 Begrensninger for innsamling, bruk og deling av personlig informasjon

I den grad det er lovpålagt, vil Mesterbedrifter.no ved innsamling av personopplysninger på et Mesterbedrifter.no-nettsted:

 • gi deg betimelig og passende melding om dets retningslinjer for bruk av data;
 • samle inn, bruke, offentliggjøre og overføre dine personopplysninger kun med ditt samtykke, som kan være uttrykt eller implisitt, avhengig av sensitiviteten av den personlige informasjonen, juridiske krav og andre faktorer;
 • samle inn dine personopplysninger kun for spesifikke, begrensede formål. Informasjonen vi samler inn vil være relevant, adekvat og ikke overdreven for det tilsiktede formålet;
 • behandle dine personopplysninger i henhold til formålet de ble samlet inn for, eller som senere du har samtykket til;
 • iverksette kommersielt rimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger er pålitelig for tilsiktet bruk, nøyaktige, fullstendige, og holdes oppdatert når nødvendig;
 • ikke bruke dine personopplysninger til direktemarkedsføringsformål uten å gi deg muligheten til å «avmelde deg», og
 • iverksette egnede tiltak, ved kontrakt eller på annet vis, for å gi tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger som blir delt med tredjeparter eller overført til andre land, inkludert overføringer innad i Mesterbedrifter.no.

4 Informasjon samlet av Mesterbedrifter.no`s nettsteder og hvordan den kan brukes

Når du bruker et Mesterbedrifter.no-nettsted, kan vi samle inn informasjon om deg på tre måter:

 1. Informasjon sendt til oss fra nettleseren din Mesterbedrifter.no samler inn informasjon som nettleseren din sender oss automatisk. Denne informasjonen inkluderer vanligvis IP-adressen fra nettleverandøren din, navnet på operativsystemet ditt (som iOS® eller Windows®), samt navn og versjon på nettleseren din (som Internet Explorer® eller Chrome®). Informasjonen vi mottar, avhenger av innstillingene i nettleseren din. Sjekk nettleseren din om du vil vite hvilken informasjon den sender eller hvordan du endrer på innstillingene dine. Informasjonen nettleseren gir, identifisere deg ikke personlig. Vi bruker denne informasjonen for å skape statistikk som hjelper oss med å forbedre nettstedene våre og gjøre dem mer kompatible med teknologien brukerne benytter.
 2. Informasjon samles inn ved å legge en «informasjonskapsel» på datamaskinen din. Mesterbedrifter.no kan samle inn informasjon ved å legge et «merke» på din datamaskins harddisk. Dette «merket» er bedre kjent som en «informasjonskapsel». Alle våre Mesterbedrifter.no-nettsteder bruker «øktinformasjonskapsler». En øktinformasjonskapsel brukes for å merke datamaskinen din med en unik datagenerert ID når du bruker nettstedet vårt. En øktinformasjonskapsel identifiserer deg ikke personlig, og utløper når du lukker nettleseren din. Vi bruker øktinformasjonskapsler for å samle statistisk informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre – hvilke sider de besøker, hvilke koblinger de bruker og hvor lenge de blir på hver side. Vi analyserer denne informasjonen (kjent som «klikkstrømdata») i statistisk form for å få en bedre forståelse av våre besøkendes interesser og behov, og dermed forbedre innhold og funksjonalitet på nettstedene våre. Noen Mesterbedrifter.no-nettsteder bruker også «faste informasjonskapsler». Disse informasjonskapslene utløper ikke når du lukker nettleseren. De forblir på datamaskinen til du sletter dem. Ved å gi datamaskinen din en unik ID kan vi opprette en database over de tidligere valgene og preferansene dine. I situasjoner hvor disse må samles inn igjen, kan vi hente dem ut automatisk og dermed spare deg for tid og innsats. Etter at du for eksempel har kjøpt noe og så bestemmer deg for å kjøpe noe igjen, vil leveranseadressen din være lagret slik at den bare må bekreftes. Hvis et Mesterbedrifter.no-nettsted bruker «faste informasjonskapsler», vil du varsles om dette i personvernerklæringen på den aktuelle siden. Om du ikke ønsker å motta disse informasjonskapslene, kan du stille inn nettleseren din til å avvise informasjonskapsler, eller varsle deg når en blir plassert på datamaskinen din. Selv om det ikke kreves at du godtar informasjonskapsler når du besøker et Mesterbedrifter.no-nettsted, kan det hende du ikke får bruke alle funksjonene på siden hvis nettleseren din ikke godtar informasjonskapsler.
 3. Informasjon du avgir med viten og vilje. Mesterbedrifter.no samler inn informasjon du avgir med viten og vilje når du bruker et Mesterbedrifter.no-nettsted. Dette kan for eksempel være informasjonen du oppgir når du registrerer deg for e-postvarsler, når du deltar i en undersøkelse eller når du stiller oss et spørsmål eller gir tilbakemelding via e-post. I mange tilfeller vil dette være personopplysninger. Mesterbedrifter.no bruker denne informasjonen til den hensikten du oppgir den for. Hvis du for eksempel oppgir e-postadressen din når du registrerer deg for å motta e-postvarsler, vil vi bruke e-postadressen din for å levere e-postvarslene du ønsker. Vi kan også bruke informasjonen vi samler inn på Mesterbedrifter.no-nettsteder til forskjellige forretningsformål, slik som kundeservice, til å forhindre svindel, markedsundersøkelser, til å forbedre produktene og tjenestene våre, samt tilby deg og selskapet ditt informasjon og tilbud vi tror kan være av interesse. Vi kan også fjerne alle personopplysninger, og benytte resten for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål. Mange av Mesterbedrifter.no-nettstedene lar deg foreta valg om bruken av dine personopplysninger. I de fleste tilfeller vil vi be deg indikere valgene dine på tidspunktet og stedet hvor du avgir personopplysningene dine.

5 Deling av personopplysninger

Mesterbedrifter.no vil ikke uten ditt uttrykkelige samtykke selge personopplysninger samlet inn fra nettstedene sine til agenter for e-postlister. Mesterbedrifter.no kan dele dine personopplysninger med andre Mesterbedrifter.no-forretningsenheter. Når vi gjør dette, vil disse Mesterbedrifter.no-forretningsenhetene bruke informasjonen i samsvar med formålene den opprinnelig ble samlet inn for (eller som du senere ga samtykke til), og kun som tillatt under denne policyen, gjeldende personvernerklæringer for land eller nettsteder og gjeldende lover for personvern og databeskyttelse. Mesterbedrifter.no kan også dele dine personopplysninger med tredjeparter vi benytter til å utføre støttetjenester for oss. Disse tredjepartene kan kun bruke personopplysningene vi deler med dem til å utføre tjenester på våre vegne, og må behandle personopplysningene dine som strengt konfidensiell. I noen tilfeller kan Mesterbedrifter.no dele personopplysninger med tredjeparter som inngår i partnerskap med oss for å tilby produkter og tjenester til kundene våre. Når vi gjør dette, vil vi kreve at disse forretningspartnerne bruker personopplysningene vi deler med dem i samsvar med formålene den opprinnelig ble samlet inn for (eller som du senere ga samtykke til), og kun som tillatt under denne policyen, gjeldende personvernerklæringer for land eller nettsteder og gjeldende lover for personvern og databeskyttelse. I visse begrensede tilfeller kan vi dele eller overføre personopplysninger til urelaterte tredjeparter. For eksempel kan vi tilby personopplysninger til en tredjepart (i) etter ditt ønske, (ii) for å overholde juridiske krav eller rettskjennelser, (iii) for å etterforske mulig kriminell aktivitet som identitetstyveri, (iv) i sammenheng med salg, oppkjøp, fusjon, omorganisering, avvikling eller oppløsning av Mesterbedrifter.no eller en Mesterbedrifter.no-forretningsenhet, eller (v) under lignende omstendigheter. Om en slik hendelse skulle oppstå, vil vi iverksette hensiktsmessige tiltak for å beskytte personopplysningene dine. Mange av Mesterbedrifter.no-nettstedene våre tillater at du foretar valg om offentliggjøring og/eller overføring av personopplysninger. I de fleste tilfeller vil vi be deg indikere valgene dine på tidspunktet og stedet hvor du avgir personopplysninger.

6 Beskyttelse av personopplysninger

Personopplysningene dine vil generelt bli lagret i Mesterbedrifter.no sine databaser eller databaser vedlikeholdt av tjenesteleverandørene våre. De fleste av disse databasene lagres på servere i EU. Såfremt dette er lovpålagt, vil vi varsle deg dersom dine personopplysninger blir overført utenfor landet ditt. Mesterbedrifter.no opererer med gode sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten, sikkerheten og integriteten av personopplysningene dine. For eksempel bruker vi SSL-teknologi for å overføre personopplysninger over Internett. Selv om vi har sikkerhetstiltak som bidrar til å beskytte personopplysningene dine mot adgang, misbruk eller endring av uautoriserte parter, som er tilfelle for alle datanettverk koblet til Internett, kan vi ikke garantere for sikkerheten av informasjon som leveres over Internett, og ikke er ansvarlige for sikkerhetsbrudd utenfor vår rimelige kontroll.

7 Koblinger til tredjeparts nettsteder

Mesterbedrifter.no-nettsteder kan inneholde koblinger til nettsteder som ikke driftes av Mesterbedrifter.no. Disse koblingene tilbys som en tjeneste, og innebærer ikke at vi anbefaler aktivitetene eller innholdet på disse sidene, ei heller noen tilknytning til de som drifter dem. Mesterbedrifter.no styrer ikke disse nettstedene og er ikke ansvarlige for deres innhold, sikkerhet eller personvernpraksis. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå retningslinjene for personvern på nettsteder du besøker før du bruker nettstedene eller avleverer personopplysninger.

8 Tilgang til personopplysninger

Du kan gjennomgå, rette og oppdatere personopplysninger du gir oss via et Mesterbedrifter.no-nettsted ved å bruke tilbakemeldingsmekanismene gitt på ethvert Mesterbedrifter.no-nettsted. Klikk på koblingen for tilbakemelding, eller skriv til oss på Mesterbedrifter.no, c/o NSN AS Kloppedalsvegen 5, 5332 Paradis eller send epost til support@mesterbedrifter.no

9 Oppbevaring av personopplysninger

Mesterbedrifter.no beholder personopplysninger innsamlet på Mesterbedrifter.no-nettsteder så lenge som nødvendig for å levere tjenestene, produktene og informasjonen du etterspør, eller så lenge som tillatt under gjeldende lov.

8. COOKIES

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å;

 • Registrere og beregne trafikk og bruksmønstre på nettstedet (statistikk)
 • Utvikle og forbedre nettstedet

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.

Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser. Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren. Mer informasjon om hvordan du utfører dette finner du på Nettvetts nettsider. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.

10 Barn og foreldre

Mesterbedrifter.no-nettsteder er generelt ikke ment for bruk av personer under 13 år. Mesterbedrifter.no hverken ber om eller samler inn personopplysninger fra eller om barn på nettstedene sine, unntatt som tillatt under gjeldende lov. Om barnet ditt har sendt inn personopplysninger og du ønsker at slik informasjon blir slettet fra registrene våre, kan du be om dette ved å skriv til oss på Mesterbedrifter.no, c/o NSN AS Kloppedalsvegen 5, 5332 Paradis, eller send epost til support@mesterbedrifter.no

11 Spørsmål om denne policyen eller personvernerklæringene våre

Dersom du har spørsmål om denne policyen eller personvernerklæringer for land eller nettsteder, eller vår bruk av dine personopplysninger, ta kontakt. Du kan også skrive til oss på Mesterbedrifter.no, Mesterbedrifter.no, c/o NSN AS Kloppedalsvegen 5, 5332 Paradis, eller send epost til support@mesterbedrifter.no

12 Endringer i denne retningslinjen og personvernerklæringene våre

Mesterbedrifter.no forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre denne policyen når som helst og uten forvarsel, ved å legge frem den reviderte versjonen av denne policyen på Mesterbedrifter.no-nettstedene våre. Vi forbeholder oss også retten til å oppdatere våre personvernerklæringer for land eller nettsteder når som helst og uten forvarsel, ved å legge frem den reviderte versjonen av personvernerklæringen på det gjeldende Mesterbedrifter.no-nettstedet. Om vi endrer denne policyen eller enhver personvernerklæring, vil endringene bare gjelde for personopplysninger innhentet etter at vi framla den redigerte policyen eller personvernerklæringen på det gjeldende Mesterbedrifter.no-nettstedet.

Bergen 4.jan 2019 - Versjon 2

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter