Kvalitet lønner seg!
bilde Reprodusør

<p>Reprodusører lager klisjeer til trykk og billedreproduksjon. En klisje er en trykkplate som brukes for å gjenskape eller mangfoldiggjøre bilder. Deretter kan trykkplaten brukes i det videre trykkerarbeidet som å produsere et bilde og lignende.</p>

Reprodusør

Her finner du en oversikt over mange reprodusører med mesterbrev. Dette er de beste i Norge, og du kan være trygg på at de har god erfaring. Søk blant mestrene registrert her på Mesterbedrifter.no for å finne en godt kvalifisert reprodusør.

En reprodusør er en håndverker som lager klisjeer til billedreproduksjon. Reproduksjon kalles også førtrykk, og er den delen av den grafiske produksjonsprosessen som omfatter billedbearbeiding, sideombrekking og fremstilling av trykkplate eller trykkform.

Vanlige ting en reprodusør med mesterbrev utfører:

 • Lager klisjeer til billedproduksjon

Førtrykksområdet har de siste årene vært under sterk teknologisk endring og er det fortsatt. Informasjonsteknologien skaper integrasjon både på tvers av gamle faggrenser og mellom trykksakkunde og -leverandør. Hele førtrykksprosessen er i praksis digitalisert, dvs. at både tekst og bilde blir bearbeidet i digital form gjennom hele prosessen, og film er i ferd med å bli overflødig.

Nesten all inntasting og typografering av tekst og mye av innskanningen og viderebearbeidingen av bilder er flyttet over på det kreative og redaksjonelle leddet. Dette har ført til at ikke like mange er spesialisert på førtrykk som tidligere i grafisk industri. Førtrykk er nå et eget utdanningsområde som omfatter de tidligere fagområdene typografi, repromontasje og reproteknikk, og de beste finner du hos en mesterbedrift.

Lager klisjeer til billedproduksjon

Reprodusører lager klisjeer til trykk- og billedreproduksjon. En klisje er en trykkplate som brukes for å gjenskape eller mangfoldiggjøre bilder. Deretter kan trykkplaten brukes i det videre trykkerarbeidet som å produsere et bilde og lignende.

Topplisten innen Reprodusør

Mesterbedrifter innen Reprodusør :

Godkjenninger
Områder
   

  5691

  Mesterbedrifter
  Fordelt på

  17

  ulike fagområder
  Av disse er det

  2245

  bedrifter med sentral godkjenning
  ...og

  570

  Godkjente våtromsbedrifter