Kvalitet lønner seg!
bilde Grafisk trykker

<p>Grafiske trykkere jobber i trykkeri med trykking av forskjellig materiell, som oftest på papir. En grafisk trykker jobber med blant annet trykking av aviser, bøker, reklamemateriell og emballasje.</p>

Grafisk trykker

Her finner du en oversikt over mange grafiske trykkere med mesterbrev. Dette er de beste i Norge, og du kan være trygg på at de har god erfaring. Søk blant mestrene registrert her på Mesterbedrifter.no for å finne en godt kvalifisert grafisk trykker.

Grafiske trykkere jobber i trykkeri med trykking av forskjellig materiell, som oftest på papir. En grafisk trykker jobber med blant annet trykking av aviser, bøker, reklamemateriell og emballasje. En grafisk trykker reproduserer tekst og bilder i store opplag. Trykkeren har alt ansvar fra å stille in trykkemaskinene til å overvåke trykkeprosessen.

En grafisk trykker har mye kunnskap om produksjonsmetoder og bruker den metoden som er best egnet for produktene som skal lages. Grafiske trykkere jobber ofte tett med andre faggrupper som mediegrafikere, grafisk designere, selgere, personer fra media, reklamefolk og forlagsfolk.

Vanlige ting en grafisk trykker med mesterbrev utfører:

 • Offset-trykk
 • Digitaltrykk
 • Storformat

Offset-trykk

Offset-trykk er best egnet ved store opplag. Med offset-trykk har du stort spillerom i valg av papirkvaliteter, gramvekter og formater. Fordelene ved offset-trykk er rimeligere priser på større opplag og meget høy trykkvalitet. Offset-trykk er den trykkemetoden som tradisjonelt sett er mest brukt i dag. Med god trykkvalitet og fargegjengivelse har dette vært den mest vanlige trykkemetoden over mange år. Fordelene med offset-trykk er at den gir høy trykkvalitet har meget bra gjengivelse av detaljer, egner seg til både store og små opplag og at det kan trykkes på ark i ulike formater.


Digitaltrykk

Digitaltrykk er det beste valget når opplagene er små og når du ønsker rask levering til riktig pris. Vi har lang erfaring med digitaltrykk og bruker moderne utstyr og ny teknologi slik at du får trykksaker av høyeste kvalitet. Digitaltrykk er perfekt for rask produksjon av brosjyrer og foldere i ulike format, eiendomsprospekter, plakater, produktark, kataloger, håndbøker, kvartals- og årsrapporter, visittkort, kalendere, ID- og medlemskort og annet markedsmateriell. Fordelene sammenlignet med offset-trykk er langt lavere forbruk av kjemikalier, mindre papirsvinn, mulighet for små opplag til gunstig pris, mulighet for variabel trykk på hvert eksemplar (nummerering, adresse osv.) Du trykker det du trenger akkurat når du trenger det og slipper unødvendig bruk av lagerplass.


Storformat

De fleste grafiske trykkere tilbyr trykk på storpapir. Du kan gjøre deg synlig og vekke oppmerksomhet ved å bruke store formater. Det kan være alt fra store plakater, rollup, messemateriell, bannere o.l.

Topplisten innen Grafisk trykker

Mesterbedrifter innen Grafisk trykker :

Godkjenninger
Områder
   

  5691

  Mesterbedrifter
  Fordelt på

  17

  ulike fagområder
  Av disse er det

  2245

  bedrifter med sentral godkjenning
  ...og

  570

  Godkjente våtromsbedrifter