Kvalitet lønner seg!
bilde Boktrykker

<p>En boktrykker trykker alt fra bøker til blant annet visittkort, brosjyrer, plakater og brevark.</p>

Boktrykker

Her finner du en oversikt over mange boktrykkere med mesterbrev. Dette er de beste i Norge, og du kan være trygg på at de har god erfaring. Søk blant mestrene registrert her på Mesterbedrifter.no for å finne en godt kvalifisert boktrykker.

En boktrykker er en håndverksmester som eier eller driver et boktrykkeri. Boktrykkerfaget er en vanlig brukt fellesbetegnelse som omfatter håndverkere, og boktrykk er betegnelsen for trykking med typografisk teknikk. En boktrykker trykker alt fra bøker til blant annet visittkort, brosjyrer, plakater og brevark.

Vanlige ting en boktrykker med mesterbrev utfører:

 • Trykk av tekst og illustrasjoner

Ideen stammer som så mye annet fra Kina. Det var der de først fant på å skjære ut speilvendte tegn på små blokker, sette dem sammen til linjer og sider, smøre dem inn med farge og presse dem mot papir. Et av problemene var at deres blokker var laget av tre og ble veldig fort nedslitt.

I Europa ble boktrykkerkunsten oppfunnet på 1400-tallet av tyskeren Johann Gutenberg. Gutenberg gjorde en rekke oppfinnelser for setting og trykking fra typografisk sats som til sammen utgjør den revolusjonerende teknikken boktrykk. Gutenberg var gullsmed, og klarte etter mye prøving og feiling å utvikle en teknikk som gjorde det mulig å støpe bokstavene i metall. Dermed kunne han trykke mange flere eksemplarer av de sidene han hadde satt sammen. Etterpå kunne han plukke bokstavene fra hverandre og bruke dem om igjen til nye sider. I 1643 kom den første boktrykkerpressen til Norge.

Trykk av tekst og illustrasjoner

Boktrykk er en høytrykksmetode hvor det kan trykkes både tekst og illustrasjoner i samme arbeidsgang. Høytrykk er fellesnavn på flere grafiske trykketeknikker – både til industrielt og kunstnerisk trykk. Felles for disse er at trykkfargen er valset på trykkplaten og ligger derfor på platens høyeste punkter. Trykk fra skåret plate blir ofte kalt boktrykk.

Trykk av bøker foregår i to prosesser, fremstilling av trykkform og deretter trykking. Fremstilling av trykkform består av setting av tekst ved håndsats eller maskinsats, samt fremstilling av illustrasjoner. Trykkingen foregår i en trykkpresse enten i form av trykk direkte fra satsen eller fra en trykkform som er fremstilt ved stereotypi.

Høykvalitetspapir og blekk brukes til å lage et spesielt frodig inntrykk, og teknikken blir noen ganger brukt for spesielle invitasjoner, kunngjøringer og kunstprosjekter. Boktrykkeren trykker bøker, og samarbeider ofte med en bokbinder som binder bøkene i etterkant.

Mange boktrykkeri produserer alt fra visittkort, brosjyrer, årsmeldinger, plakater, plastkort, brevark og konvolutter, til bøker og tidsskrifter.

Topplisten innen Boktrykker

Mesterbedrifter innen Boktrykker :

Godkjenninger
Områder
   

  5691

  Mesterbedrifter
  Fordelt på

  17

  ulike fagområder
  Av disse er det

  2245

  bedrifter med sentral godkjenning
  ...og

  570

  Godkjente våtromsbedrifter