Kvalitet lønner seg!
bilde Bokbinder

<p>En bokbinder produserer bøker, magasiner, foldere og andre trykksaker. Ved hjelp av ulike maskiner innbinder bokbinderen trykksaker, som oftest bøker. I enkelte tilfeller bindes det også for hånd, men det fins egne håndbokbindere som er spesialisert på de</p>

Bokbinder

Her finner du en oversikt over mange bokbindere med mesterbrev. Dette er de beste i Norge, og du kan være trygg på at de har god erfaring. Søk blant mestrene registrert her på Mesterbedrifter.no for å finne en godt kvalifisert bokbinder.

En bokbinder produserer bøker, magasiner, foldere og andre trykksaker. Ved hjelp av ulike maskiner innbinder bokbinderen trykksaker, som oftest bøker. I enkelte tilfeller bindes det også for hånd, men det fins egne håndbokbindere som er spesialisert på dette. En bokbinder jobber ofte tett sammen med en mediegrafiker og trykker. Bokbinderen arbeider i en grafisk bransje, og gjør ferdig det arbeidet som trykkeren har utført, altså ettertrykksarbeid.

Noen vanlige ting en bokbinder produserer er større og mindre opplag, litteraturbøker, fotoalbum, møtebøker, tegneserier, gjestebøker, scrapbook og bryllupsbøker.

Vanlige ting en bokbinder med mesterbrev utfører:

 • Valg av materialer, metoder og utstyr
 • Håndbokbinding
 • Maskinbokbinding
 • Produksjon av mindre og større opplag

Bokbindere er nøyaktige, kreative og har estetisk sans. De jobber i egne bokbinderi, eller i egne avdelinger for bokbinding tilknyttet mediehus og trykkerier. Til tross for digitale medier bruker vi mer papir enn noensinne. Kunsten å omskape bunker av papir til bøker vil derfor bli etterspurt også i fremtiden. Kunsten «å binde» bøker har vært et eget yrke helt siden oldtiden, men faget fikk først stor utbredelse etter at tyskeren Johan Gutenberg innførte trykkpressen og løse typer i 1420. Etter dette utviklet boktrykkerkunsten en stor «industri» i Europa og skapte samtidig et stort behov for bokbindere.

Aldus Manutius er den første virkelig kjente bokbinderen. Hans bokfirma ble grunnlagt i 1489 i Venezia og fikk stor betydning for bokbinderfagets utvikling. Den første norske bokbinder som vi vet navnet på er Caspar bokbinder. Han startet sin virksomhet i Trondheim i 1520-årene.

Valg av materialer, metoder og utstyr

Bokbindene ble lenge laget av skinn, gjerne med innpreget ornamentikk, men i takt med stadig større krav til rasjonell drift utviklet bokbindet seg mot enklere og billigere løsninger. Dagens bokbind er derfor ofte industrielt utførte bind i enkle materialer. Dette har imidlertid skapt et eget marked for såkalte «kunstbind», bøker med godt papir og innbinding utført for hånd. Bokbinderfaget har utviklet seg i to hovedretninger: hånd-innbinding og industri-innbinding.


Håndbokbinding

Håndinnbinding eller håndbokbinding omfatter protokoll- og litteraturinnbinding. Protokollinnbinding er innbinding av bøker det skal skrives i, mens litteraturinnbinding er innbinding av enkle bøker og av løsbind i papir og skinn hvor det legges vekt på ulike typer dekor. Restaurering av eldre bøker er selvsagt også arbeidsoppgaver som må utføres for hånd. Dette er det i hovedsak håndbokbindere som utfører. Søk bland håndbokbinderne her på Mesterbedrifter.no for å finne en håndbokbinder med mestertittel.


Maskinbokbinding

Industriinnbinding eller maskinbokbinding omfatter maskininnbinding og ferdiggjøring. Industri-innbinding er vanligvis ren samlebåndsproduksjon av bøker i større opplag. Her bindes det bøker ved bruk av maskiner til de forskjellige operasjonene som er nødvendige. Dette er for at innbindingen ikke skal bli for kostbar, og det kreves at oppdragene har en viss størrelse. Det er også mulig å binde inn små opplag på denne måten, dersom flere like bøker bindes inn som én jobb.

Maskinbokbinderiene bruker trådhefting, fadensiegel, perfobinding eller limfresing. Valget mellom hånd- og maskininnbinding er ofte basert på størrelsen på opplaget som skal bindes inn. Tradisjonelle trykkmetoder krever et ganske stort opplag for at stykkprisen skal bli akseptabel på grunn av store kostnader for å sette i gang trykkpressene, mens digitale trykkmetoder har svært lave kostnader for å sette trykkprosessen i gang. Digitale trykkmetoder kan derfor brukes helt ned til en håndfull eksemplarer. Bokbinderen kjenner til en lang rekke ulike produkter og produksjonsmåter og alt som faget krever av maskiner, verktøy og materialkunnskap.

Det er oftest også bokbinderne som selv vedlikeholder og gjennomfører mindre reparasjoner av utstyret som brukes under binding av bøker.

Produksjon av mindre og større opplag

Bokbinderen betjener produksjonsutstyret og overvåker hele prosessen mens produktene lages. Det kan være produksjon av mindre eller større opplag som møtebøker, tegneserier, hyttebok, bryllupsbok, scrapbook, fotoalbum, gjestebok eller gulltrykk.

Topplisten innen Bokbinder

Mesterbedrifter innen Bokbinder :

Godkjenninger
Områder
   

  5691

  Mesterbedrifter
  Fordelt på

  17

  ulike fagområder
  Av disse er det

  2245

  bedrifter med sentral godkjenning
  ...og

  570

  Godkjente våtromsbedrifter