Kvalitet lønner seg!

Ventilasjon- og blikkenslager  

Her finner du en oversikt over mange ventilasjon- og blikkenslagere med mesterbrev. Dette er de beste i Norge, og du kan være trygg på at de har god erfaring. Søk blant mestrene registrert her på Mesterbedrifter.no for å finne en godt kvalifisert ventilasjon- og blikkenslagere.

Vanlige ting en ventilasjon- og blikkenslager med mesterbrev utfører:

 • Produsere og montere ventilasjonsanlegg
 • Lage og montere takrenner og nedløpssystemer
 • Tekke tak med materialer som metall og stein
 • Produsere og montere detaljer på tak, fasade og ventilasjon
 • Service og rehabilitering av tak, fasader og ventilasjonsanlegg
 • Taktekking og fasade
 • Reparering og service av lekkasje i tak og bygning
 • Montering av stiger

En ventilasjon- og blikkenslager er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller. Ventilasjon- og blikkenslager produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak på bygninger. De jobber i små eller store firmaer, ofte sammen med andre yrkesgrupper i firmaer som tilbyr totalløsninger for kundene. Noe arbeid gjøres på verksted, mens i andre tilfeller kommer ventilasjon- og blikkenslager til deg for å reparere tak, fasade eller ventilasjon.

Blikkenslagere med mestertittel har gode byggtekniske kunnskaper og er svært presise og nøyaktige.

Taktekking og fasade

Dersom man trenger hjelp til taktekking er det blikkenslagere som slår fast og monterer plater på tak. Det kan være i store byggeprosjekter, eller dersom du som privatperson har behov for hjelp med taket.

Alternative materialer kan være folie og asfalt takbelegg. Det kan også være fornuftig å båndtekke taket, skjøtene blir da helt tett. Ved montering av snøfanger på taket kan man unngå personskader og materiellskader. Takrenner er også noe som er nødvendig, plast og aluminium er de mest vanlige typer takrenner som monteres.

Sinktekking blir ofte brukt til tekking av altaner, gesimser og andre detaljer, samt på hus som er vernet. Blikkenslagere kan lage og montere beslag i nesten alle mulige varianter, og beslår også piper til private hjem og større industribygg.

Dersom du ønsker en vedlikeholdsfri fasade kan en blikkenslager ordne dette, for eksempel med å beslå veggen i aluminium.

Reparering og service av lekkasje i tak og bygning

Når det lekker i taket vil en blikkenslager kunne stoppe lekkasjen hurtig og effektivt. På samme måte vil også en reparasjon av taket være nødvendig. For å sjekke gamle tak kan det i noen tilfeller være nødvendig med en service av taket.

Det samme gjelder også bygningers fasade ved slitasje eller lekkasje. Trenger du ny kledning til pipen, er det også noe en blikkenslager utfører.

Montering av stiger og taksikring

For å sikre at de som beveger seg på taket på best mulig måte og for å unngå at de skal falle ned, er det viktig med god taksikring. En blikkenslager monterer først og fremst takstiger, men også stigetrinn, sikringslinekroker og forskjellige plattformer gjør arbeidet og ferdselen på taket tryggere. Arbeidstilsynet har forskrifter som stiller krav til taksikringsutstyret, og i dag er taksikringen blitt enklere å montere og har fått en mer solid innfesting på taket.


Historikk

Opprinnelig var kobberslager og blikkenslager to adskilte fag. I Bergen ble kobberslageren kalt kobbersmed og dannet eget laug. "Det er uklart når dette lauget ble etablert, men det er nevnt i en oversikt over håndverkerne i byen fra 1674." Utover 1800-tallet blir konkurransen fra blikkenslageren merkbar med sitt billigere "blikktøy", og skillet mellom kobberslagerfaget og blikkenslagerfaget blir stadig mer utydelig. Etter 2. verdenskrig (1946) slår myndigheten fagene offisielt sammen. Messingslagerfaget er en annen variant av kobberslager og blikkslager (Ref. Kobberslager - no.wikipedia.org )

Topplisten innen Ventilasjons- og blikkenslager

Mesterbedrifter innen Ventilasjons- og blikkenslager :

Godkjenninger
Områder
   

  5691

  Mesterbedrifter
  Fordelt på

  17

  ulike fagområder
  Av disse er det

  2245

  bedrifter med sentral godkjenning
  ...og

  570

  Godkjente våtromsbedrifter