Kvalitet lønner seg!

Stillasbygger

Her finner du en oversikt over mange stillasbyggere med mesterbrev. Dette er de beste i Norge, og du kan være trygg på at de har god erfaring. Søk blant mestrene registrert her på Mesterbedrifter.no for å finne en godt kvalifisert stillasbygger.

En stillasbygger bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt. Stillasbyggere er ofte ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet utfører de på ulike oppdragssteder.

Vanlige ting en stillasbygger med mesterbrev utfører:

 • Bygge stillas
 • Planlegge bygging av stillas

Det er fysisk tungt arbeid å bygge stillaser, derfor er stillasbyggere opptatt av å bruke riktig teknikk og utstyr når de bygger. Arbeidet foregår både på bakken og i høyden, og jobben innebærer tunge løft. Stillasbyggere jobber ofte sammen med andre fagarbeidere og leser de samme arbeidstegningene og framdriftsplanene som andre fagarbeidere benytter. Stillasbyggere kommuniserer også mye med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

Bygge stillas

En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver. Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres og egen sikkerhet. Derfor har stillasbyggere mye kunnskap om hvordan sikkerhet skapes og hvilke regler og forskrifter som gjelder både for bygging og bruk. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser.

Dette innebærer å bygge stillaser som arbeidsplattform og adkomst ved nybygg og ved utbedring av eksisterende bygg. Stillasbyggeren rigger og stropper i forbindelse med kranløft, og kan også foreta såkalt industriklatring.

Planlegge bygging av stillas

Stillasbyggeren kan også være involvert i ting i forkant av selve byggingen av stillaset. Som for eksempel å vurdere om det er et behov for stillas i det hele tatt. De er også ofte med på å planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere selve byggeoppdraget.

Topplisten innen Stillasbygger

Mesterbedrifter innen Stillasbygger :

Godkjenninger
Områder
   

  5691

  Mesterbedrifter
  Fordelt på

  17

  ulike fagområder
  Av disse er det

  2245

  bedrifter med sentral godkjenning
  ...og

  570

  Godkjente våtromsbedrifter