Kvalitet lønner seg!
bilde Feier

<p>Feiere rengjør piper og ventilasjonsanlegg, og har tilsyn med fyringsanlegg.</p>

Feier

Her finner du en oversikt over mange feiere med mesterbrev. Dette er de beste i Norge, og du kan være trygg på at de har god erfaring. Søk blant mestrene registrert her på Mesterbedrifter.no for å finne en godt kvalifisert feier.

Feiere rengjør piper og ventilasjonsanlegg, og har tilsyn med fyringsanlegg. For å forebygge brann og avgassutslipp rengjør feiere piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg. Dette er brannforebyggende arbeid som er viktig. Feiere jobber som oftest i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. Noen feiere jobber steder hvor det også er mulig å bestille kontroll av brannslokningsapparater og kontroll av røykvarslere.

Vanlige ting en feier med mesterbrev utfører:

 • Feiing av skorsteiner
 • Rehabilitering av skorsteiner
 • Montering og kontroll av ildsteder

Feiing av skorsteiner

En feier utfører feiing av skorsteiner og oljekjeler. Rene skorsteiner og oljekjeler brenner renere og er dermed mer brannsikkert, økonomisk og miljøvennlig.

Feiing av skorstein i boligområder er i utgangspunktet kommunens ansvar, men at den er i god stand og fungerer etter forutsetningene, det er huseierens. Dette å holde skorsteinen i orden, handler først og fremst om brannsikkerhet, deretter kommer det utseendemessige. Dårlig vedlikeholdte skorsteiner kan også føre til lekkasje og store skader.

Rehabilitering av skorsteiner

Feiere reparerer og rehabiliterer skorsteiner når det er behov. Det kan være sprekkdannelser i skorsteinen, kledningen på skorsteinssidene eller ved kondensproblemer.

Rehabilitering av skorsteinsløp skal kun utføres av et foretak som innehar enten sentral eller lokal godkjenning. Produktene som benyttes skal ha en CE-godkjennelse. Et slikt arbeid er meldepliktig til den kommunale myndighet, søk etter en feiermester med riktig utdannelse her på Mesterbedrifter.no.

Hvis kommunen har gitt deg eller borettslaget krav om videokontroll av skorsteinen, er dette noe som enkelte feiere hjelper med å gjennomføre. Gjennom en videokontroll kan man avdekke eventuelle innvendige skader på skorsteinen som kan være brannfarlig, i så fall må skorsteinen rehabiliteres.

Montering og kontroll av ildsteder

Flere feiere har ofte god erfaring med montering av alle typer ildsteder. De kan sørge for at monteringen skjer etter dine ønsker, men også etter gjeldene forskrifter.

Topplisten innen Feier

Mesterbedrifter innen Feier :

Godkjenninger
Områder
   

  5691

  Mesterbedrifter
  Fordelt på

  17

  ulike fagområder
  Av disse er det

  2245

  bedrifter med sentral godkjenning
  ...og

  570

  Godkjente våtromsbedrifter