Kvalitet lønner seg!
Endringer i veiledningen til TEK17

Endringer i veiledningen til TEK17

Veiledningen til TEK17 er oppdatert pr 01.10.20. Endringene er gjort i forhold til forståelsen av regelverket og er ikke ment å endre på kravnivået


Byggteknisk forskrift TEK17 om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. 

Det er gjort mindre endringer og presiseringer i veiledningen for blant annet bestemmelser om planløsning, våtrom, innvendig vanninstallasjon og energi. Veiledningen forklarer forskriftens krav og gir preaksepterte ytelser som vil oppfylle kravene

I tillegg er henvisninger til standarder, nettsider og lignende gjennomgått og oppdatert der det har vært aktuelt.

https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/oppdatering-av-veiledningen-til-tek17/

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter