Kvalitet lønner seg!
Jobber du i en mesterbedrift?  Tjen penger på mesterbedrifter.no

Jobber du i en mesterbedrift? Tjen penger på mesterbedrifter.no

Vi håper at du er stolt av å være en mester og at du kan hjelp oss med innhold. Vær med og hev anseelsen av ditt yrke. Hvordan jobber en mesterbedrift fra dag til dag? Hva er mesterkvalitet?

 


Unge i dag og skoler vet lite om hverdagen til Norges dyktigste håndverkere, nemlig mesterbedriftene.
Forbrukere vet heller ikke nok. Godt innhold fra deg vil generere økt kjnennskap til ditt yrke og flere forespørlser til blanet annet din bedrift og bransjen forøvrig:

Vi trenger innhold og dere vil få fra kr 300,- til 2 000 pr. artikkel som vi velger å bruke.
Vi ønsker mange artikler! Dere kan benytte avtalt sum i produkter og tjenester i fra Mesterbedrifter.no

Les mer her

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter