Kvalitet lønner seg!
Håndverkere trenger flere ansatte. Gratis annonsering av ledige stillinger.

Håndverkere trenger flere ansatte. Gratis annonsering av ledige stillinger.

NHO sitt kompetansebarometer og SSB slår fast at vi trenger inntil 90 000 nye fagarbeidere. Håndverksbedrifter trenger flere ansatte og ungdommene trenger flere læringeplasser. 


Lansering av mesterbloggen.no
For å gi skoler og rådgivere tilgang på informasjon om hverdagen til mesterbedriftene jobber vi med å lansere www.mesterbloggen.no.  

Her vil forbrukere og skoler få innsikt i hverdagen til håndverkere.  

Ledige stillinger vil også bli publisert her. Bloggen vil også ha stor interesse for bedrifter og privatpersoner som ønsker å kjøpe produkter og tjenester mesterbedrifter markedsfører og selger. Her vil du blant annet får råd om alt fra hvordan du pusser opp bad, hva du bør tenke på når du skal bygge hos osv.  

Vi må jobbe med at det blir "stas å jobbe i håndverksbedrifter". 
Det er derfor viktig at vi heier fram mesterbedriftene og de ansatte som jobber i disse bedriftene. Rådgivere på skoler må kjenne til hvordan det faktisk er å jobbe i håndverksbedrifter. Alle trenger innsikt i hva mesterbedrifter egentlig jobber med og hvordan de jobber. Hva er mesterkvalitet?  

Viste du at: 
1. Seks av ti NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. 
Dette er høyeste andel udekket kompetansebehov i de fem årene NHOs kompetansebarometer er gjennomført. Særlig er det mangel på fagarbeidere.  
Les mer her

2. Statistisk sentralbyrå hevder at Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere innen 2035
https://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/ad...

3. Gratis utlysning av ledige stillinger:
Vi vil lansere en gratis tjeneste slik at Mesterbedrifter kan publisere gratis ledige stillinger.
Vi anbefaler bedriftene å dele ledige stillinger på Facebook, det gir flere søkere.  Følg oss på Facebook så får du beskjed når ledige stillinger blir lansert.

 

5941

Mesterbedrifter
Fordelt på

69

ulike fagområder
Av disse er det

2543

bedrifter med sentral godkjenning
...og

529

Godkjente våtromsbedrifter