Kvalitet lønner seg!
Håndverkere trenger flere ansatte. Gratis annonsering av ledige stillinger.

Håndverkere trenger flere ansatte. Gratis annonsering av ledige stillinger.

NHO sitt kompetansebarometer og SSB slår fast at vi trenger inntil 90 000 nye fagarbeidere. Håndverksbedrifter trenger flere ansatte og ungdommene trenger flere læringeplasser. 

Vi må jobbe med at det blir "stas å jobbe i håndverksbedrifter". 

Det er derfor viktig at vi heier fram mesterbedriftene og de ansatte som jobber i disse bedriftene. Rådgivere på skoler må kjenne til hvordan det faktisk er å jobbe i håndverksbedrifter. Alle trenger innsikt i hva mesterbedrifter egentlig jobber med og hvordan de jobber. Hva er mesterkvalitet?  

Viste du at: 
1. Seks av ti NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. 
Dette er høyeste andel udekket kompetansebehov i de fem årene NHOs kompetansebarometer er gjennomført. Særlig er det mangel på fagarbeidere.  
Les mer her

2. Statistisk sentralbyrå hevder at Norge vil mangle 90 000 fagarbeidere innen 2035
https://www.ssb.no/forskning/beregningsmodeller/ad...

3. Gratis utlysning av ledige stillinger:
Vi vil lansere en gratis tjeneste slik at Mesterbedrifter kan publisere gratis ledige stillinger.
Vi anbefaler bedriftene å dele ledige stillinger på Facebook, det gir flere søkere.  Følg oss på Facebook så får du beskjed når ledige stillinger blir lansert.

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter