Kvalitet lønner seg!
Om mestermerket

Om mestermerket

Mesterbrevnemda arbeider mye mot misbruk av mestertittel og mestermerket. I den forbindelse er det viktig at mestere følger opp sitt ansvar med hensyn til å knytte mestertittelen sin til riktig firma.


Firmatilknytning

Mesterbrev arbeider mye mot misbruk av mestertittel og mestermerket. I den forbindelse er det viktig at mestere følger opp sitt ansvar med hensyn til å knytte mestertittelen sin til riktig firma. Reglene er nemlig slik at om et foretak skal kunne markedsføre seg som mesterbedrift er det påkrevd at en mester har knyttet mesterbrevet sitt til foretaket. Skjemaet finner du nederst på siden.

Som mester er det viktig å gjøre seg kjent med og handle etter punktene nedenfor om du ønsker å bruke tittelen din i markedsføringen av firmaet du arbeider i.

  • Sørg for å alltid ha oppdatert firmatilknytning, slik at forbruker finner deg og ditt firma i Mesterregisteret. Ingen eller manglende oppdatert firmatilknytning er ofte skyld i misbrukssaker – er firmatilknytningen din oppdatert slipper du dette. Ta deg tid til å sjekke dette ut.
  • Et foretak kan bruke mestertittel og mestermerke hvis bedriften har ansatt én eller flere mestere med gyldig mesterbrev som har knyttet sitt mesterbrev til foretaket. Det er et krav at minst én av mestrene må være ansatt som faglig leder i minst 50 % stilling. Gyldig mesterbrev vil si at man har fått innvilget mesterbrev i et mesterfag, og at årsavgiften for inneværende år er betalt. For innehaver av et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er forutsetningen at vedkommende kan fungere som faglig leder i minst 50 % stilling på samme måte som en fast ansatt faglig leder.
  • En mester kan kun knytte sitt mesterbrev til ett foretak/organisasjonsnummer.
  • Hvis en mester dør eller blir umyndiggjort, kan foretaket søke Mesterbrev om å få bruke mestertittel og mestermerke i inntil ett år. Dette må gjøres skriftlig til Mesterbrev.
  • Du kan kun markedsføre deg som mester i det faget du har fått tildelt mesterbrev. Jobber du i et foretak som driver innen flere fag, f.eks. tømrer, rørlegger og blikkenslager må det fremgå i markedsføringen hvilket fag foretaket har en mester ansatt i.
  • Firmatilknytning skal skje skriftlig via mesterbrev.no, e-post, vanlig post eller ved å sende inn skjemaet som du finner i bladet Mestern.

Hvis du ønsker å fjerne en firmatilknytning, kan du enkelt gjøre det med en e-post til oss.

Spørsmål angående firmatilknytning og bruk av mestertittel og mesterlogo kan rettes til post@mesterbrev.no. NB! Husk å melde fra til firmaet i god tid før du slutter, om at bruk av mestertittel og -logo må opphøre hvis ikke andre mestere er ansatt i firmaet.

Firmatilknytning gjøres i eget skjema hos www.mesterbrev.no

Kilde http://www.mesterbrev.no/for-forbruker/

Det er viktig å presisere at Mesterbrevnemda ikke står bak denne nettsiden!

 

5691

Mesterbedrifter
Fordelt på

17

ulike fagområder
Av disse er det

2245

bedrifter med sentral godkjenning
...og

570

Godkjente våtromsbedrifter